Schilderijen, een nieuw begin!

Ik ben een nieuwe weg ingeslagen; oude auto's, motoren (maar ook andere thema's) en veel roest. De schilderijen zijn een combinatie van verschillende technieken en verfsoorten, geschilderd op houten panelen. De roest is echt! De toets is losser dan voorheen. Door de gemengde technieken beduidend experimenteler; niet alles is controleerbaar. Dus er is altijd een element van verrassing.

Zoals gezegd, het is een nieuw begin, dus ik moet flink aan de bak. Naast deze serie 'roest' blijf ik portretten schilderen in de stijl zoals de opdrachtgever dat wenst. Het zal dus even duren alvorens het nieuwe werk, zoals op de volgende foto's, vervolg gaat krijgen. Wil je meer weten? Een keer over mijn schouder meekijken? Dat kan op afspraak. Neem contact op via het contactformulier.

Het magisch realisme

Is altijd wel iets geweest wat me heel erg aantrok en uiteindelijk ook wel kenmerkend is geworden voor mijn werk. Maar na zoveel jaren ben ik wel toe aan iets nieuws. Niet dat ik het helemaal overboord gooi maar het zal anders worden ingezet in mijn werk. Ook met een lossere toets. Maar zolang een opdrachtgever iets anders wil, blijven alle opties open. In een aantal werken die hierna volgen wordt af en toe al een lossere toets zichtbaar, zoals bijvoorbeeld een serie die ik voor McDonalds maakte of het portret van Halina Reijn.

De Rino. Een van mijn eerste olieverfschilderijen geïnspireerd door de landschappen en luchten van Carel Willink.

 

Portretten

Ben je geïnteresseerd in een portret, dan ga ik als volgt te werk: We maken eerst eens kennis. Je vertelt het een en ander over jezelf of de persoon (of dier) die je wilt laten schilderen zodat ik een indruk krijg van de persoon of het dier in kwestie. Een portret moet in mijn ogen wel een beeld geven van de geportretteerde dat verder gaat dan alleen een gelijkend plaatje. Zo'n portret mag best een verhaal vertellen. Zie bijvoorbeeld het schilderij van Neelie Kroes.

De eerste fase is het maken van foto's. De kans dat je op voorhand over geschikte foto's beschikt is vrij klein dus die maken we samen en overleggen dan welke foto's als leidraad worden gebruikt voor het schilderij. Daarna ga ik aan de slag. Gedurende het proces houden we contact om het verloop te bespreken. Zo'n traject kan soms een paar maanden in beslag nemen.

Wat zijn de kosten? Dat is afhankelijk van meerdere factoren. Neem contact op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Neelie Kroes

Voor 'Sterren op het doek' portretteerde ik Neelie Kroes. Ik besloot haar te portretteren temidden van een wolkendek, letterlijk op eenzame hoogte. Neelie Kroes is weliswaar een van Europa's machtigste vrouwen, maar ze heeft een eenzame positie. Haar naaste familie woont in Amerika en zij leeft zelf vierentwintig uur per dag in een werksfeer, ook ’s avonds.

In Neelie’s hand schilderde ik drie speelkaarten, drie heren. De hartenheer ontbreekt, niet zonder betekenis. Die heren staan voor de mannenwereld die zij in de loop van haar carriere voor zich moest winnen maar de liefde, de hartenheer ontbreekt.

Ik moest het schilderij binnen twee weken afmaken. Ik hou van een goed geschilderd detail, dus de korte tijdspanne betekende dat ik concessies moest doen. Weinig verfijning, geen stoftexturen. Het schilderij is grof. Dat vind ik wel een ding.

Wat overeind bleef is dat er wel een goed verhaal achter zit. Wanneer ik een portret maak is dat wel een must...

Achter een portret moet een verhaal zitten.

De ziel van een persoon in olieverf blootleggen kan op veel manieren; je kunt er attributen bij schilderen of door middel van kleding iemand zijn of haar alter ego visualiseren, zoals ik in een enkel schilderij heb gedaan, soms mag of moet het subtieler.

Als schilder heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van mijn illustratieve achtergrond. Zoals gezegd streef ik er naar om in mijn schilderijen iets meer te vertellen over de geportretteerde dan het laten zien van een treffende gelijkenis. Achter elk portret zit een verhaal, een geschiedenis, een passie voor iets, in elk geval altijd iets wat het schilderen nog meer de moeite waard maakt. Als illustrator wordt van je verwacht dat je het te illustreren product, dienstverlening of personages, net iets extra's meegeeft waardoor een illustratie een meerwaarde krijgt. Die eigenschappen moeten mijn schilderijen ook uitstralen.

 

Halina Reijn

In het schilderij van Halina Reijn staat een blokje kaas, Hollandser kan het niet, en een polaroid die verwijst naar haar vader waar ze, volgens een interview, een bijzondere band mee had. Zoiets neem ik dan mee in het schilderij waarin ik haar zo puur mogelijk probeerde neer te zetten. In de volgende portretten zie je dat steeds weer in allerlei variaties terug komen.

Zalm recept, olieverf op canvas

Bovenstaande schilderijen staan al een tijdje 'on hold'. In de tweede fase, de onderschildering, vond ik de dierenkoppen eigenlijk niks. Dus die zijn inmiddels over/weg geschilderd. Wat er voor in de plaats komt, weet ik nog niet...

Portret Philips Van Horne
Bronzen beeld Philips Van Horne

Philips De Montmorency

Dit schilderij werd gemaakt in opdracht van Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency ter promotie van de 'Tour de Montmorency'.  Kunstenaar Jos Dirix maakte dit bronzen ruiterstandbeeld en werd gegoten door bronsgieter Jos Boerekamps.

Het schilderij laat zien dat Van Horne geen idee heeft wat hem boven het hoofd hangt. Of beter gezegd, waar zijn hoofd zal blijven. Vast staat dat ten tijde van zijn dood een loden kist naar Weert is gebracht met daarin stoffelijke resten. Het zou Van Horne kunnen zijn geweest maar het bewijs daarvoor ontbreekt. Zo heb ik mij laten vertellen. Mogelijk dat hij in de Martinuskerk te Weert ligt begraven. Er ligt in elk geval een grafsteen.

Hoe dan ook, het kwaad en de dood begeleiden Philips De Montmorency in dit schilderij op zijn laatste reis van Weert naar Brussel. Het is dan ook niet zomaar een portret van deze edelman maar een portret van zijn geest. 

Om het verhaal te ondersteunen, ziet u een kale boom, symbool voor de dood en wordt van Horne gevolg door een raaf, het kwaad of onvoorzichtigheid en droefenis. Let wel, symbolen kunnen al naar gelang de cultuur waarin ze een rol spelen vele betekenissen hebben. U mag het zelf invullen. Voor wie er oog voor heeft zal ook de dood in de vorm van schedels zien.

 

Historisch niet correct

Historisch gezien is het een onjuiste weergave van het Broodhuis op de Grote Markt in Brussel en verder weg, in de achtergrond van het schilderij, de Martinustoren van Weert. Waarom ik beiden heb gesitueerd in onze eigen tijd? Als schilder heb je de luxe om geografisch met andere maten te meten en de waarheid weer te geven naar eigen goeddunken. Het is nú dat wij over hem spreken en postuum de aandacht geven die hij heeft verdient. Bovendien zou een verklarende tekst naast het schilderij moeten hangen om de kijker te informeren.

Om het de kijker iets makkelijker te maken heb ik beiden gebouwen geschilderd zoals ze zijn.

Had ik het Broodhuis (13de eeuw) weergegeven zoals tijdens zijn onthoofding, zou de kijker van nu geen idee hebben van de locatie op dit schilderij. De middentoren en de galerijen ontbraken en op de prenten van de onthoofding zien we een gebouw dat in de verste verte niet lijkt op het Broodhuis van nu.

Ook de Martinustoren (1456), met haar vele verschijningsvormen door de eeuwen heen - korte toren, lang toren, stompe spits, geen spits, hoge spits - zou die vraag niet beantwoorden.

 

De onderstaande prenten zijn gebaseerd op de voorstudies van het portret van Philips De Montmorency. En zoals deze prenten iets vertellen over het maken van het schilderij, vertelt het schilderij iets over een dramatische en onverwachte wending in het leven van de Graaf Van Horne.

Eric Kusters, Wilde paarden, schilderij, olieverf op doek
Eric Kusters, Wilde paarden, schilderij, olieverf op doek

Dit is slechts een kleine greep uit de schilderijen die ik door de jaren heen heb gemaakt. Enerzijds vanwege de privacy van een aantal opdrachtgevers. Anderzijds omdat fotograferen er vaak niet van kwam en er dus geen goede afbeeldingen voorhanden zijn.